Informácia o výške členského príspevku

29.03.2014 21:31

 

 

Na valnom zhromaždení Klubu Zemplínčanov v Košiciach 21.3.2014 bola pre členov

klubu odsúhlasená  možnosť dobrovoľne platiť v príslušnom kalendárnom roku vyššiu

čiastku členského príspevku, pričom minimálna čiastka členského pre člena  je 7 EURO

a pre dôchodcu 3,5 EURO.

Kontakt

"KLUB ZEMPLÍNČANOV V KOŠICIACH" Vihorlatská 37,
040 01 Košice
+421.09O3715427 tkacmi@centrum.sk